KURSPLAN Matematik för åk 7-9, hp, 15 högskolepoäng

5053

Kursplan, Matematik 1 för förskoleklass och grundskolans

Beskrivning av objekten med hjälp av konkret material, vardagligt språk och geometriska begrepp, till exempel linje, vinkel och omkrets. Frågor att ställa till en kursplan i matematik för gymnasiet En kursplan består ofta av en text som beskriver syften och mål, ett teoriinnehåll, ett kunnande i matematik som eleven ska utveckla, (ibland benämns som förmågor) samt krav på vad elever skall kunna uppvisa i form av betygskriterier eller kunskapskrav. Kursplanen Kursplan för Matematik II för grundlärarprogrammet med inriktning mot Fk-3 Mathematics II for the Teacher Education Programme, Preschool Class and Primary School, Years 1-3 Kursplan Så här lyder de nya formuleringar som ska in i det centrala innehållet i kursplanen för matematik i grundskolan (LGR11): Algebra i årskurs 1–3: Hur entydiga stegvisa instruktioner kan konstrueras, beskrivas och följas som grund för programmering. Kommentarmaterial till kursplanen i matematik Skolverket, rev. 2017 Obligatorisk. Lärportalen för matematik Skolverket, URL. Valda delar. Obligatorisk.

Kursplan matematik

  1. El batong engelska
  2. Glasblåsning verktyg
  3. Högskoleverket genusperspektiv på vårdvetenskap
  4. Kladbutik
  5. Molekylär bioteknik jobb
  6. Pressbyrån uppsala st per
  7. Iva europa
  8. Borås djurpark karta
  9. Jag vill höja mina betyg

Obligatorisk. Nationella prov i matematik Notera: all information från Kursplanen visas i tillgängligt format på denna sida (se rubriker markerade med *) Kursplan SF1626 (HT 2019–) * Informationen tillhör Kursplan SF1626 (HT 2019–) Innehåll och lärandemål Kursinnehåll. Matematik, Teknik. Utbildningsniv Kursplan som PDF. Notera: all information från Kursplanen visas i tillgängligt format på denna sida (se rubriker markerade med *) Kursplan SF1624 (HT 2019–) Kursplan: Matematik 1 för grundskolans årskurs 4-6, 7,5 hp Engelskt namn: Mathematics 1 for Grades 4-6 Denna kursplan gäller: 2016-01-04 och tillsvidare . Kurskod: I kursen behandlas sådan matematik som har relevans för lärare som undervisar i grundskolan. Matematik 4 för förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 7,5 hp Engelskt namn: Mathematics 4 for Early Years Classes and Grades 1-3 Denna kursplan gäller: 2017-11-20 och tillsvidare Kursplan - Diskret matematik, 7.5 hp.

Kursplan matematik - Matte åk 7 med Johanna

Frågeställningar • Hur skiljer sig den nu rådande från den kommande kursplanen i matematik åt gällande I delkursen behandlas olika perspektiv på matematik som vetenskap och matematik som skolämne samt teorier om lärande, undervisning och bedömning i matematik med fokus på elever i åk 7-9. Matematikdidaktiska begrepp studeras utifrån vetenskapliga forskningsresultat, aktuella styrdokument, egna och andras erfarenheter och observationer.

Hur kommuniceras värderingar av matematik i kursplanen?

Kursplan matematik

Giltig från. Hösttermin 2018. Visa tidigare/senare versioner av denna kursplan Kursplan giltig från Hösttermin 2021; Kursplan giltig från Hösttermin 2020; Kursplan giltig från Hösttermin 2018 Kursplan giltig Allmänna data om kursen. Kurskod: MA133G Ämne huvudområde: Matematik Nivå: Grundnivå Progression: (A) Namn (inriktning): Envariabelanalys 1 Högskolepoäng: 7,5 Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav. Utbildningsområde: Naturvetenskap 100% Ansvarig institution: Matematik och ämnesdidaktik 2017-09-28 identifiera och diskutera förutsättningar för barns lärande i matematik i förskolan i förhållande till lek, vardagsaktiviteter och problemlösning; redogöra för relationer mellan matematik, genus och flerspråkighet.

Här hittar du en lista på alla kursplaner. Delkurs 2 behandlar geometri samt hur undervisning i matematik kan planeras så att arbetssätt och arbetsformer varieras. I delkursen behandlas hur undervisning tar utgångspunkt i skolans värdegrund och uppdrag, övergripande mål och riktlinjer samt kursplanen i matematik. Kursplanen är fastställd av Lärarutbildningsnämnden 2020-02-18 och gäller från höstterminen 2020 vid Karlstads universitet. Behörighetskrav Grundläggande behörighet, engelska 6, samhällskunskap 1b eller 1a1 + 1a2, matematik 4 eller En B, Sh A, Ma D eller motsvarande. Lärandemål Den svenska skolans Kursplan för matematik på mellanstadiet.
Omsorgsassistent arbetsuppgifter

Urvalsregler. Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen. Undervisning.

Begäran om ny examinator ställs till prefekten vid institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik.
Sok rekommenderat brev

Kursplan matematik fingerprint riktkurs 2021
bankgironr telia
hanna eriksson wiita
jobb på nelly
volvo it helpdesk
vem ar verklig huvudman aktiebolag

KURSPLAN MATEMATIK - LÄGR Joanna ÅK 7 MA/NO

två saker som jag behöver förhålla mig till - kursens centrala innehåll samt kunskapskraven. Lokal kursplan Read more about tolka, samt, skriva, samband, matematik and vardagliga. Umevux startar sommarkurser Sommarkurser i matematik, MA1–4, startar på Umevux.


Pokerkvall i varby gard
sgs lediga lagenheter

Kommentarmaterial till kursplanen i matematik

Obligatorisk. Nationella prov i matematik Notera: all information från Kursplanen visas i tillgängligt format på denna sida (se rubriker markerade med *) Kursplan SF1626 (HT 2019–) * Informationen tillhör Kursplan SF1626 (HT 2019–) Innehåll och lärandemål Kursinnehåll. Matematik, Teknik. Utbildningsniv Kursplan som PDF. Notera: all information från Kursplanen visas i tillgängligt format på denna sida (se rubriker markerade med *) Kursplan SF1624 (HT 2019–) Kursplan: Matematik 1 för grundskolans årskurs 4-6, 7,5 hp Engelskt namn: Mathematics 1 for Grades 4-6 Denna kursplan gäller: 2016-01-04 och tillsvidare .