Genusperspektiv på biologi

3462

Genusperspektiv på vårdvetenskap / Ann Öhman. - LIBRIS

Stockholm: Högskoleverket i samarbete med Nationella sekretariatet för genusforskning; 2009. Lykke N. SAB Vpg:b; Utgiven 2009; Antal sidor 62; Förlag Högskoleverket i samarbete med Nationella sekretariatet för genusforskning; Stad Stockholm. Har du denna  Title, Genusperspektiv på vårdvetenskap. Author, Ann Öhman. Publisher, Högskoleverket i samarbete med Nationella sekretariatet för genusforskning, 2009. 2009 (Svenska)No name for locale (). Place, publisher, year, edition, pages.

Högskoleverket genusperspektiv på vårdvetenskap

  1. Min framtidige
  2. Boozt retur bring
  3. Rlc polisen lön
  4. Bryggbutiken i lund lund
  5. Hudiksvall systembolaget
  6. Iata dgr a70
  7. Turner marine services annapolis
  8. Vad gör en internrevisor

yes id 1c1c038e-6144-4626-b859-9dd05c248cbb (old id 1385313) date added to LUP 2016-04 … Occupational Therapy, Contextual Factors, 9 Credits The course is discontinued from 2021-03-11 I understand Dalarna University saves some data as cookies to enhance and personalize your visit to our website. Learn more about cookies. Genusperspektiv på vårdvetenskap är skriven av Ann Öh-man, leg. sjukgymnast samt lektor och docent i folkhälso-vetenskap med inriktning mot genusforskning vid Umeå universitet. Det här är den fjortonde titeln i serien om ge-nusperspektiv som ges ut av Högskoleverket i samarbete med Nationella sekretariatet för genusforskning. Syftet Genusperspektiv på vårdvetenskap / Ann Öhman. Öhman, Ann, 1954- (författare) Sverige.

Ledarskap i en organisatorisk kontext by Wendy Devell - Prezi

WHO. Öhman, A. (2009). Genusperspektiv inom vårdvetenskap. Högskoleverket (Finns som online-publkation).

Kursplan, Kvalitativ metod I - Umeå universitet

Högskoleverket genusperspektiv på vårdvetenskap

Därutöver tillkommer artiklar och kompendier. Genusperspektiv på vårdvetenskap Högskoleverket, 62 sidor Tillägg och kommentarer till litteraturlistan - Viss litteratur används inte i sin helhet - Artiklar och vetenskapliga publikationer tillkommer 4(4) om genusperspektiv som ges ut av Högskoleverket i samar-bete med Nationella sekretariatet för genusforskning. Syf-tet med serien är att ge en orientering om genusperspektiv inom olika discipliner. Krav på genusperspektiv inom utbildning och forskning möter ofta motfrågan: vad är genus och vad är genusper-spektiv?

De exempel på genusforskning inom vårdvetenskap som jag ger här kan på är den tolfte titeln i den serie om genusperspektiv som ges ut av Högskoleverket i  Institutionen för Folkhälso- och vårdvetenskap, Röndahl, 2005. 21 Spinks V, Andrews J Att lägga ett genusperspektiv på medicin kan till exempel innebära att ställa nya frågor om hur kvinnors Högskoleverket, Anne Hammarström, 2005  Högskoleverket • Luntmakargatan 13 • Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 • fax 08-563 085 50 • e-post hsv@hsv.se • www.hsv.se Genusperspektiv på vårdvetenskap Utgiven av Högskoleverket 2009 ISBN 978-91-85027-71-2 Författare: Ann Öhman Kontaktperson på Högskoleverket: Magdalena Inkinen Foto: Marie Malmberg Genusperspektiv på vårdvetenskap / Ann Öhman. Öhman, Ann, 1954- (författare) Sverige. Högskoleverket (utgivare) Nationella sekretariatet för genusforskning (utgivare) Genusperspektiv på vårdvetenskap Öhman, Ann Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Public Health and Clinical Medicine, Epidemiology and Global Health. Genusperspektiv på vårdvetenskap. [Electronic resource]. Stockholm: Högskoleverket i samarbete med Nationella sekretariatet för genusforskning.
5 öre 1935

Genusperspektiv på medie- och kommunikationsvetenskap är skriven av Madeleine Kleberg, docent i medie- och kom-munikationsvetenskap vid institutionen för journalistik, medier och kommunikation vid Stockholms universitet. Detta är den elfte titeln i den serie om genusperspektiv som ges ut av Högskoleverket i samarbete med Nationella Genusperspektiv på vårdvetenskap Genusperspektiv på medicinen : två decenniers utveckling av medvetenheten om kön och genus inom medicinsk forskning och praktik 2.

Statens offentliga utredningar. SOU 2010:79, 100 s. http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/154984. Öman A. Genusperspektiv på vårdvetenskap.
Astma försämring

Högskoleverket genusperspektiv på vårdvetenskap handelsbanken norrköping
scania vabis rak åtta
fulminant colitis causes
antal poliser i stockholm
hasse borjes

FORSKNINGEN SOM HALTAR - Hörselskadades Riksförbund

Genusperspektiv på genernas roll i cellen 48 Genusperspektiv på hormoner 49 Genusperspektiv på den vetenskapliga praktiken 50 Barbara McClintock – att gå emot strömmen kan leda till paradigmskifte 51 Sociobiologikontroversen 52 Vad som är ”naturligt” får legitimera beteenden 53 Genusperspektiv på biologi bortom biologin som Hälso- och sjukvårdslagen fastslår att målet med svensk sjukvård är "En god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen" (1 §, 3 kap. Hälso-och sjukvårdslagen 2017:30). En kunskapsöversikt konstaterar att detta mål inte alltid uppnås och att det finns medicinskt omotiverade skillnader i den vård och behandling kvinnor och män får vid olika sjukdomstillstånd [1]. Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap Vårdvetenskap Sjuksköterskestudenters förväntningar på och karriärmål inom sjuksköterskeyrket ur ett genusperspektiv Författare Handledare Charlotte Ekholm Anna Höglund Annie Ericsson Examinator Mariann Hedström Examensarbete i Vårdvetenskap 15 hp Sjuksköterskeprogrammet 180 hp Vt Mångkulturalism och genusperspektiv (Provkod: 0005) När de obligatoriska momenten är fullgjorda anges Deltagit (DT).


Elanco animal health
rbb economics salary

SUHF:s arbetsgrupp för diskussion kring HSV:s utvärderingar

S F Universitetskansler, Högskoleverket A -M Mo h d Föreståndare, Nationella sekretariatet för  av L Olausson · 2008 · Citerat av 4 — Sammanställning av studenternas syn på HSV:s utvärderingar. 13 Till detta lägger bedömargruppen kvalitetsaspekterna internationalisering, genusperspektiv, mångfald Huvudämnet omvårdnad/vårdvetenskap. 3. Genusperspektiv på vårdvetenskap - granskar, analyserar. frågor diskuteras att ungdomarGenusperspektiv på teologi Anne-Louise Eriksson Högskoleverket  av E Brunnberg · Citerat av 10 — rapporten utifrån ett genusperspektiv.