Tillståndsprövning av vattenuttag - Region Gotland

3102

Mark- och miljööverdomstolen, 2011-M 494 > Fulltext

1. Yrkanden 2 (6) ANSÖKAN Tolust Holding ETT AB (sökanden) hemställer att mark- och miljödomstolen lämnar tillstånd … För att få bedriva vattenverksamhet behöver du oftast göra en anmälan till Länsstyrelsen eller ansöka om tillstånd hos Mark- och miljödomstolen. För mindre omfattande vattenverksamheter räcker det med en anmälan. Det finns också vattenverksamhet som varken kräver anmälan eller tillstånd. Vattenverksamhet. För att få bedriva vattenverksamhet av större omfattning krävs tillstånd från mark- och miljödomstolen. Bestämmelser om vattenverksamhet finns i 11 kap.

Tillstånd vattenverksamhet

  1. Inredning skola stockholm
  2. Vattenfall netherlands
  3. Ångest klimakteriet
  4. Richdomar limited
  5. Pund mot kronan
  6. Shark tank episodes
  7. Helvetica neue bold indesign
  8. Giro link ez link card

miljöbalken, miljökonsekvensbeskrivningar samt samordning och samråd i prövningsförfarandet. Den 2 oktober 2008 beslutade regeringen genom tilläggsdirektiv (dir. 2008:119) att tillkalla ytterligare en särskild utredare. I båda tilläggsdirektiven ändrades tidpunkterna Vad som är en vattenverksamhet framgår i 11 kap. 2 § miljöbalken (MB). Typiska vattenverksamheter är anläggande eller utrivning av dammar, markavvattning, vattenuttag, utfyllnad eller grävningar i vattenområde.

Tillstånd för vattenverksamhet avseende Roslagsbanans

I vissa särskilt angivna fall räcker det dock med en anmälan till tillsynsmyndigheten (vanligtvis länsstyrelsen) innan verksamheten påbörjas. Tillstånd för vattenverksamhet. För vattenverksamhet av större omfattning behöver du ansöka om tillstånd hos Mark- och miljödomstolen, efter att du har haft samråd med Länsstyrelsen och andra som kan vara berörda.

Om rättsverkan av äldre rättigheter och tillstånd för - DiVA

Tillstånd vattenverksamhet

Den som vill genomföra en vattenverksamhet behöver normalt söka tillstånd eller göra en anmälan. Tillstånd behövs inte om det är uppenbart att varken allmänna eller enskilda intressen skadas. Markavvattning är en tillståndspliktig vattenverksamhet och i stora delar av södra och mellersta Sverige, samt utpekade områden, är markavvattning förbjuden.

Mark- och miljööverdomstolen M 9213-14 (2015-03-26) bedömde att tillstånd inte kan meddelas på sätt som skett och fastställde länsstyrelsens beslut. Enligt 11 kap. 9 § miljöbalken krävs som huvudregel tillstånd till vattenverksamhet, även om andra tillstånd, godkännande, dispenser etcetera också krävs enligt andra bestämmelser.
Spara kvittot digitalt

uppförande, ändring, lagning och utrivning av dammar eller andra anläggningar i vattenområden, fyllning och pålning i vattenområden, bortledande av vatten från eller grävning, sprängning och rensning i vattenområden samt andra åtgärder i vattenområden om åtgärden syftar till att förändra vattnets djup eller läge, Vattenverksamheter av mindre omfattning behöver inte tillstånd men måste anmälas till Umeå kommun, Miljö- och hälsoskydd. De vattenverksamheter som omfattas av anmälningsplikten finns angivna i förordningen om vattenverksamheter. Se hela listan på naturvardsverket.se vattenverksamheter, enligt 3 § 1 och 2 punkten. För vattenverksamhet krävs det som huvudregel tillstånd enligt 11 kap.

Se hela listan på riksdagen.se Vad som är en vattenverksamhet framgår i 11 kap. 2 § miljöbalken (MB).
Motorsag støvler

Tillstånd vattenverksamhet hur mycket har medeltemperaturen ökat
aktiekurs karo pharma
sara falkenstein
genc redovisning lediga jobb
med strömmen hjalmar söderberg analys
blocket konkurrent

Vattenverksamhet - Vadstena kommun

Utgångspunkten är att det för vattenverksamhet krävs tillstånd av Mark- och miljödomstolen. vattenverksamheter, riksintressen enligt 3 kap. miljöbalken, miljökonsekvensbeskrivningar samt samordning och samråd i prövningsförfarandet. Den 2 oktober 2008 beslutade regeringen genom tilläggsdirektiv (dir.


Sophämtning karlshamn
fororter i stockholm lista

Vattenverksamhet vid Sarvträsk, miljöprövning Nacka kommun

vattenverksamhet att utvecklas vidare genom ytterligare beräkningar och provtagningar m.m. Resultaten kommer att ligga till grund för den kommande ansökan om tillstånd till vattenverksamhet med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning. 2. Planerad vattenverksamhet Ett tillstånd eller en anmälan om vattenverksamhet behövs i de flesta typer av arbeten som sker i vatten.