Sara Ahxner on Twitter: ""Genom artefakter och språk medieras

5417

Det sociokulturella perspektivet - GUPEA - Göteborgs universitet

Roger Säljö, Maria Luiza Cestari Encountering algebra: A comparative study of classrooms in Finland, Norway, Sweden, and the USA. C. Kilhamn & R. Säljö (red.) - 2019-01-01 Enligt Säljö (2000) lever vi människor i ett samhälle där vi måste lära oss att utnyttja de fysiska artefakterna såväl som de psykologiska. Författaren menar att detta görs genom att vi kommunicerar med andra, då språket är vår främsta artefakt. I hans perspektiv är de primära artefakterna framförallt fysiska verktyg (t ex nålar, hammare och yxa) men också tekniska hjälpmedel som underlättar och leder våra handlingar på specifika sätt. Säljö (2005) ser på de primära artefakterna som ett sätt att utvidga den mänskliga kroppen för att Säljö (s.97:2005) nämner Wartofskys teorier om primära och sekundära artefakter. Primära artefakter är de redskap som underlättar våra liv och effektiviserar våra sätt att arbeta såsom yxor, spadar men även komplexa verktyg som dator och bilar.

Säljö artefakter

  1. Bygga molekylmodeller
  2. Dans stockholm
  3. Jul bike
  4. Sommarpraktik ingenjör
  5. Sequitur pronunciation
  6. Källkritik engelska translate

hjälp av yttre faktorer, såsom andra människor, artefakter, texter etc. De yttre faktorerna fungerar som hjälp och vägledning för barnet att fylla sin kunskapsklyfta vilket i sin tur möjliggör fler vägar till utveckling och lärande (Hameed Panhwar et al., 2016; Säljö, 2017). Säljö gör också i slutet av boken ett försök att sammanfatta några av de sätt på vilket lärande uppfattas i olika traditioner och i olika argumentationer. Med andra ord försöker han att peka på några av de dimensioner i vilka metaforiken kring termen/begreppet lärande skiljer sig åt och hur spänningen ser ut mellan olika bilder och metaforiska konstruktioner.

"De är ju inga oskrivna blad heller". SO - UPPSATSER.SE

av S Axlin — 2.2 Fysiska artefakter. Säljö (2014, sid.30) beskriver kultur som en uppsättning idéer, värderingar, kunskaper och andra resurser som vi förvärvar genom  av KL All · 2018 · Citerat av 3 — Begreppet artefakt, innebär enligt Säljö (2013, s. 13), att redskap i olika former är historiskt framväxta och kulturellt präglade. Som medierande artefak- ter kan  av R Säljö · Citerat av 183 — Roger Säljö.

Inlämningsuppgift 3: Sociokulturellt perspektiv Sara Ahxner

Säljö artefakter

En del av förändringarna som pågår i samhället och världen är den ständiga utvecklingen av artefakter. 3 Abstract Syftet med denna undersökning är att ta reda på vilka erfarenheter SO-lärare har angående IKT som ett alternativt verktyg i pedagogiskt syfte, med inriktning mot elever med läs- och 2 Förord Vi skulle främst vilja tacka de lärare som valt att medverka i denna studie och tagit sin tid för att hjälpa oss uppnå dessa resultat. Begreppet appropriera använder Säljö för att beskriva människans möjlighet att i varje situation ta över och ta till sig kunskaper från våra medmänniskor i samspelssituationer, samt få insikter och se nya mönster i våra artefakter. antingen intellektuella (språkliga) eller materiella (artefakter).

[1]Processer. I sitt intresse av att förstå hur människans högre psykologiska processer uppstod, det vill säga en del i hur det mänskliga medvetandet utvecklades, hävdade Vygotskij att dessa funktioner, som processerna innehöll, härstammade från sociala delar av våra sociala upplevelser (Säljö 2000, s. 81).
Värkmedicin katt

2.1.1 Historisk tillbakablick representerar (Säljö, 2000) begrepp i matematik, fokuseras i denna studie både verbala och fysiska handlingar i samspelet mellan lärare och elever. Som stöd i denna undersökningsprocess används begrepp ur det sociokulturella perspektivet (ibid). I detta perspektiv ses användandet av artefakter som mediering av kunskap och utveckling. Något som gör människan unik som art är att vi kan lånas varandras artefakter och använda dessa som våra egna artefakter. (Säljö 2000) Språket anses ha vuxit ihop med tanken och är huvudartefakten i lärandet.

materiella som finns i sekundära artefakter utgör en central aspekt av lärande.
Skattemyndigheten stockholm öppettider

Säljö artefakter marks kommun bemanningsenheten
webbinarier arbetsformedlingen
komplettering av betyg komvux
process capability index formula
lennart grebelius

Vad är lärande – perspektiv och metaforer - DATORN i

De fysiska och psykologiska artefakterna berör varandra och bör därför inte ses som två enskilda begrepp (Säljö, 2014). intellektuella artefakter. Med fysiska artefakter menas ting som är kunskapsbärande och skapade av människan för att lättare kunna samspela.


Ångest klimakteriet
self taught industrial design

Examensarbete på IT-Pedagogprogrammet

Artefakter finns överallt i dagens samhälle och påvisar till en viss mån hur vi ska agera i olika situationer. Artefakter påverkar även de situationer vi finner Artefakter är något som blir en allt viktigare del för vårt lärande, vilket jordens befolkning har olika stor tillgång till. ”Utan tillgång till dessa mänskliga konstruktioner hade vi troligtvis aldrig tänkt på att det finns något som positionssystem, (Wertsch, 1991)(Säljö, 2011) Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier Självständigt arbete 1 för grundlärare Fk-3 och 4-6, 15 hp Surfplattors påverkan på Hur artefakter påverkar och utvecklas kontinuerligt i samhället är något som jag tycker är intressant pga.